Centrale higieniczne

Centrale przeznaczone do obiektów szpitalnych posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny i spełniają wymagania w zakresie czystości, szczelności i niezawodności stawiane tego typu urządzeniom. Konstrukcja central AirMedic umożliwia utrzymanie ich w czystości. Wykonanie obudowy z blachy nierdzewnej oraz zastosowanie najwyższej jakości materiałów i urządzeń składowych gwarantują wieloletnie funkcjonowanie central higienicznyc

Zapytanie ofertowe